Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej

Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Aktualności

Informacja o wyniku oceny wniosków o powierzenie grantów

Na podstawie § 9 ust. 26 oraz § 10 ust. 4 i 5 Regulaminu konkursu grantowego nr 8 organizowanego w ramach projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej” współfinansowanego z Programu[…]

Read more

Informacja

Operator informuje, że zgodnie z decyzją Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, nie ma przeciwwskazań aby w szkoleniach uczestniczyły osoby zamieszkujące inne gminy pod warunkiem, iż oświadczą,[…]

Read more

Konkurs grantowy nr 8

Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konkurs grantowy nr 8 w ramach projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska[…]

Read more

Informacje o projekcie

Tytuł: Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej. Projekt grantowy realizowany w ramach Działania 3.1 „Działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.03.2018 r. – 31.08.2019 r.
Budżet projektu: 3 857 777,77 PLN
Projekt jest realizowany w formie projektu grantowego.