Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej

Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Aktualności

Klauzula informacyjna

Zasady przetwarzania danych osobowych w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020 W przetwarzanie danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC 2014-2020) zaangażowane są podmioty, które pełnią rolę administratorów w rozumieniu[…]

Read more

Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE  Województwo Lubelskie szanuje prywatność użytkowników odwiedzających stronę internetową www.kompetencje.lubelskie.pl. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników strony internetowej Projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej”. Gromadzone w dziennikach logi wykorzystujemy wyłącznie[…]

Read more

Informacja o wyniku oceny wniosków o powierzenie grantów

Na podstawie § 9 ust. 26 oraz § 10 ust. 4 i 5 Regulaminu konkursu grantowego nr 8 organizowanego w ramach projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej” współfinansowanego z Programu[…]

Read more

Informacje o projekcie

Tytuł: Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej. Projekt grantowy realizowany w ramach Działania 3.1 „Działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.03.2018 r. – 31.08.2019 r.
Budżet projektu: 3 857 777,77 PLN
Projekt jest realizowany w formie projektu grantowego.